« Terug naar de woordenlijst

Mensenrechten

Mensenrechten, ook fundamentele rechten of grondrechten genoemd, zijn universele wettelijke garanties ter bescherming van individuen en groepen tegen acties en nalatigheden die de fundamentele vrijheden, de rechten en de menselijke waardigheid in het gedrang brengen. Mensenrechtenwetgeving verplicht (voornamelijk) regeringen en andere plichtsdragers om bepaalde dingen te doen en verhindert hen om anderen dingen te doen. Een aantal van de belangrijkste kenmerken van deze rechten:

 • mensenrechten zijn universeel – het geboorterecht van alle mensen;
 • mensenrechten zijn gericht op de inherente waardigheid en gelijke waarde van alle mensen;
 • mensenrechten zijn gelijk, ondeelbaar en onderling afhankelijk;
 • mensenrechten kunnen niet worden afgestaan of weggenomen;
 • mensenrechten leggen een verplichting tot handelen of nalaten op, met name aan staten en overheidsactoren;
 • mensenrechten zijn internationaal geldend en gewaarborgd,
 • mensenrechten zijn wettelijk beschermd
 • mensenrechten beschermen individuele personen en, tot op zekere hoogte, groepen.

De afgelopen jaren zijn de mensenrechtennormen steeds beter gedefinieerd. Gecodificeerd in internationale, regionale en nationale rechtsstelsels vormen zij een reeks prestatienormen waartegen de plichtsdragers op alle niveaus van de samenleving – maar vooral de organen van de staat – verantwoording moeten afleggen. De nakoming van de verplichtingen in het kader van internationale mensenrechtenverdragen  wordt gecontroleerd door onafhankelijke comités van deskundigen, “verdragsorganen” genaamd, die ook helpen de betekenis van bepaalde mensenrechten te verduidelijken.

Wat is een mensenrechten-benadering?2019-02-05T18:32:57+00:00

Een op mensenrechten gebaseerde aanpak is een aanpak die normatief gebaseerd is op internationale mensenrechtennormen en operationeel gericht is op de bevordering en bescherming van de mensenrechten.
Daarbij worden de ongelijkheden die de oorzaak zijn van de schending van de rechten van intersekse personen geanalyseerd en worden discriminerende praktijken en de onrechtvaardige machtsverdelingen die de ontwikkeling in de weg staan aangevochten via rechtspraak, politiek, en wetgeving.

In het kader van een mensenrechtenbenadering zijn de plannen, beleid en ontwikkelingsprocessen verankerd in een systeem van vastgestelde rechten en overeenkomstige verplichtingen door het internationale recht. Dit draagt bij aan het bevorderen van de duurzaamheid van het activisme, dat mensen in staat stelt om zichzelf te versterken- vooral de meest gemarginaliseerden- en  om deel te nemen aan het formuleren van beleid en het ter verantwoording roepen van degenen die een plicht hebben om op te treden.

Wat zijn mensenrechten?2019-02-05T18:33:19+00:00

Mensenrechten zijn universele wettelijke garanties ter bescherming van individuen en groepen tegen acties en nalatigheden die de fundamentele vrijheden, de rechten en de menselijke waardigheid in het gedrang brengen. Mensenrechtenwetgeving verplicht (voornamelijk) regeringen en andere plichtsdragers om bepaalde dingen te doen en verhindert hen om anderen dingen te doen. Een aantal van de belangrijkste kenmerken van deze rechten:

 • mensenrechten zijn universeel – het geboorterecht van alle mensen;
 • mensenrechten zijn gericht op de inherente waardigheid en gelijke waarde van alle mensen;
 • mensenrechten zijn gelijk, ondeelbaar en onderling afhankelijk;
 • mensenrechten kunnen niet worden afgestaan of weggenomen;
 • mensenrechten leggen een verplichting tot handelen of nalaten op, met name aan staten en overheidsactoren;
 • mensenrechten zijn internationaal geldend en gewaarborgd,
 • mensenrechten zijn wettelijk beschermd
 • mensenrechten beschermen individuele personen en, tot op zekere hoogte, groepen.

De afgelopen jaren zijn de mensenrechtennormen steeds beter gedefinieerd. Gecodificeerd in internationale, regionale en nationale rechtsstelsels vormen zij een reeks prestatienormen waartegen de plichtsdragers op alle niveaus van de samenleving – maar vooral de organen van de staat – verantwoording moeten afleggen. De nakoming van de verplichtingen in het kader van internationale mensenrechtenverdragen  wordt gecontroleerd door onafhankelijke comités van deskundigen, “verdragsorganen” genaamd, die ook helpen de betekenis van bepaalde mensenrechten te verduidelijken.

Wat is een FAQ2019-02-05T18:33:59+00:00

Ook wel: Frequently Asked Questions of Questions and Answers (Q&A)

Een FAQ is een lijst met veelgestelde vragen door klanten of gebruikers. Wanneer klanten vaak tegen dezelfde vragen/problemen aanlopen, kan een lijst met Frequently Asked Questions en de bijbehorende antwoorden worden opgesteld. Als deze lijst wordt toegevoegd aan de website, kunnen klanten hier in veel gevallen zelf het antwoord op hun vraag vinden.

Het aanbieden van een FAQ-sectie kan de afdeling klantenservice ontlasten. Voor klanten is het prettig om ook buiten de openingstijden van een bedrijf het antwoord te kunnen vinden op veel voorkomende vragen.

« Terug naar de woordenlijst
2018-12-08T20:47:00+00:00
Ga naar de bovenkant