Gedeelte van een gezicht van een vrouw die haar vinger over haar rood-gestifte lippen legt om daarmee tot stilte of vertrouwelijkheid te manen. De onderste randen van haar bril zijn nog net zichtbaar.

Beeld: istockphoto.com/triocean

Privacy-reglement

1. Privacy-regelement van de website nnid.nl

De website nnid.nl (verder: de website) is eigendom van en wordt beheerd door Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, verder aangeduid met NNID of ‘de Stichting’.

2. Vastleggen en verwerking van gegevens: NNID gebruikt uw gegevens, voor zover u die al verstrekt, alleen voor de communicatie tussen NNID en u. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

3. Reacties: Voor zover reacties kunnen worden gegeven op artikelen worden deze vastgelegd op Facebook.com. NNID heeft geen invloed op wat daar met uw gegevens gebeurt. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u uw reacties ook versturen naar Miriam van der Have (miriam.vanderhave@nnid.nl). Relevante reacties zullen gepost worden met het Facebook-account van NNID, waarbij alleen uw voornaam zal worden vermeld.

4. Gebruik van cookies: De website maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie ingevoerd op een webpagina, toegankelijk te maken voor een andere webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populariteit van webpagina’s. Bij het eerste bezoek wordt de mogelijkheid geboden de opslag van cookies uit te schakelen – daarna zal voor de website alleen een cookie worden bewaard voor deze instelling. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.

5. Beveiliging: Om de website te beschermen tegen misbruik wordt gebruik gemaakt van Google reCAPTCHA. Deze dienst valt onder de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google.

6. Links: NNID is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar via externe links wordt verwezen. Uitzondering hierop is de website seksediversteit.nl die eveneens onder de verantwoordelijkheid van de Stichting valt. Dat naar een website wordt verwezen betekent niet dat NNID het eens is met de informatie op de website waarnaar wordt verwezen. Ook is het niet bedoeld als aanbeveling voor diensten en producten die eventueel worden aangeboden op de website waarnaar wordt verwezen.

7. Wijzigingen: NNID behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

8. Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Stichting NNID ter attentie van Saskia de Jong (saskia.dejong@nnid.nl).