Gedeelte van een lotusbloem, met een geel hart en paarse bloembladeren, tegen een bijna zwarte achtergrond. Door de uitsnede lijkt de bloem een beetje op een opkomende zon.

Beeld: istockphoto.com/yuliang11

ANBI-status

Dit is het ogenblik dat altijd een beetje ongemakkelijk lijkt: praten over geld. Stichting NNID is afhankelijk van subsidies en giften. Uw giften. Omdat Stichting NNID een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling is, zijn giften aan NNID aftrekbaar van de belasting. Ficaal (en ook voor ons) is een periodieke schenking het interessantst: op die manier is het aftrekbare bedrag het hoogst. Geld schenken én terugkrijgen van de belasting is niet moeilijk, maar u moet wel de regels goed in de gaten houden. 1Op de website van de consumentenbond staat een overzichtelijke  uitleg: https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel Natuurlijk willen we graag helpen als dat nodig is!

ANBI-vereisten

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen winst nastreeft en dat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken.

De overheid vereist van organisaties met een ANBI-status dat een aantal gegevens op de website gepubliceerd moeten worden. Deze pagina is bedoeld om aan die eis te voldoen: