Artikelen op instapniveau

De artikelen op seksediversiteit.nl worden grofweg verdeeld in twee groepen: voor beginners en gevorderden. De informatie voor beginners is vooral informerend.

  • Er word minder vaak naar wetenschappelijke publicaties dan in de artikelen voor gevorderden.
  • Eventueel bij de lezer ontbrekende basiskennis wordt toegankelijk gemaakt via ‘voetnoten’. Deze worden zichtbaar door opeen groen bolletje in de tekst te klikken.
  • Vaktermen zijn onderstreept en worden uitgelegd als de cursor op het woord wordt geplaatst. Door op het woord te klikken wordt een pagina geopend die soms dieper ingaat op de betekenis van het woord.

De informatie is bedoeld voor direct betrokkenen en bondgenoten die het onderwerp seksediversiteit beter willen begrijpen. Maar ook professionals zullen in deze pagina’s veel kennis vinden die zij in hun vak kunnen toepassen.

Op dit moment zijn onderstaande artikelen beschikbaar:

[xyz-ics snippet=”kinderen”]