Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Afdeling 5, art. 446 – 468. http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5