Transgender Netwerk Nederland (TNN)

Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor de emancipatie van trans personen en hun omgeving, met als doel een genderdiverse samenleving

Transgender Netwerk Nederland (TNN)2018-11-26T21:22:08+00:00

Rutgers

Het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit. Komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, en WPF, World Population Foundation.

Rutgers2018-11-26T21:20:36+00:00

Patiëntenorganisaties

Op deze website staat een (ongetwijfeld niet volledig) overzicht van organisaties [URL].

Patiëntenorganisaties2018-11-26T21:18:24+00:00

Movisie

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van

Movisie2018-11-26T21:15:39+00:00

NNID

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, zet zich o.a. in voor gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen. nnid.nl

NNID2018-11-26T21:11:48+00:00

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen sport, medische ethiek, jeugd en zorg.

Ministerie van VWS2018-11-26T21:09:40+00:00

Ministerie van J&V

Het ministerie van Justitie en Veiligheid  houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen discriminatie en wetgeving rondom gender en sekse.

Ministerie van J&V2018-11-26T21:06:38+00:00

Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen emancipatie en onderwijs. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Ministerie van OCW2018-11-26T21:04:46+00:00

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig met het onderwerp grondwet. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/

Ministerie van BZK2018-11-26T21:02:40+00:00

Kinderombudsman

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut,

Kinderombudsman2018-11-26T20:57:27+00:00
Ga naar de bovenkant