SIPD Uganda creëert bewustwording over intersekse en werkt aan een meer open, tolerante en ondersteunende samenleving ten opzichte van intersekse kinderen en volwassenen; en pleit voor bescherming, welzijn en respect voor de mensenrechten van al deze personen in Oeganda.