Intersexioni is een in 2013 opgericht collectief van activisten en onderzoekers in Italië. De organisatie richt zich op

  • ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de intersectionaliteit van ongelijkheid naar geslacht, etniciteit en sociale klasse;
  • de verwevenheid van seksisme, racisme en klassisme;
  • gendergerelateerd geweld, pesten en homofobie;
  • de rechten van intersekse personen;
  • de rechten van seksuele minderheden, homo’s en transgender personen;
  • de moderne familie, homo- en transouderschap.