Op 19 februari 2015 hebben intersexactivisten Dani Lee Harris, Dana Zzyym en Hida Viloria OII-USA (opgericht in 2011 door Viloria als Amerikaans deel van de Organisation Intersex International (OII)) omgedoopt in Intersex Campaign for Equality (IC4E).  Op Intersex Solidarity Day/Intersex Day of Remembrance, 8 november 2017, kondigde IC4E haar nieuwe kunst-, onderwijs- en actiegerichte missie aan. Daarnaast kondigt Hida Viloria haar aftreden aan als voorzitter van de Organisatie Intersex International (OII), en dat de IC4E niet langer het Amerikaanse onderdeel van OII is.