Gebruikt seksediversiteit.nl ook het acroniem DSD?

Artsen hebben voor het acroniem DSD gekozen omdat de drie letters van alles kunnen betekenen. Dat zou minder stigmatiserend zijn dan het woord intersekse.

Artsen hebben voor het acroniem DSD gekozen omdat de drie letters van alles kunnen betekenen. Dat zou minder stigmatiserend zijn dan het woord intersekse.

Stichting NNID, de uitgever van deze website, is een non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich voornamelijk met mensenrechten bezighoudt. In de politieke en wetenschappelijke omgeving waar NNID het meest actief is, wordt vrijwel alleen het woord intersekse gebruikt. Dat doen wij dus ook.1Nog liever gebruiken we natuurlijk de inclusieve term seksediversiteit. Maar we respecteren dat andere mensen liever het acroniem DSD gebruiken of de naam van een diagnose.

Waar toepasselijk wordt op deze website de aanduiding DSD (Differences of Sex Development) gebruikt – het staat iedereen vrij te kiezen voor intersekse of voor DSD. Of voor allebei. Of voor iets anders, bijvoorbeeld vormen van seksediversiteit. Goede voorlichting en politieke aandacht zijn belangrijker voor de belangenbehartiging, gelijkberechtiging en emancipatie van seksediversiteit dan de naam die wordt gebruikt.

Kortom: Deze website is er voor iedereen die ervaren heeft dat de maatschappelijk acceptatie van mensen die zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de sociale norm van man en vrouw nog steeds gering is.  De naam die dan gebruikt wordt is niet zo belangrijk.