Zwart/wit macrofoto van met inkt vervuilde letters op de 'armen' van een oude typemachine.

Beeld: istockphoto.com/alexkich

Auteurs­recht

Overname van artikelen zonder toestemming van Stichting NNID is niet toegestaan. Maar linken naar de artikelen op deze website wordt erg gewaardeerd.

Auteursrecht

Deze website is een uitgave van Stichting NNID, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen aan de Staddijk 91. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, berusten alle auteursrechten en andere eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website, de nieuwsbrief, en alle andere uitgaven, verder aangeduid als ‘de uitgaven’, uitsluitend bij Stichting NNID. Stichting NNID behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor ten aanzien van de uitgaven, ongeacht het medium waarop wordt gepubliceerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting NNID is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van)  geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld.

Linken naar nnid.nl

Linken naar nnid.nl mag natuurlijk altijd. Ook is het toegestaan om beknopt aan te geven waar naar wordt gelinkt door een deel van de tekst op nnid.nl te citeren. Een citaat mag niet langer zijn dan 75 woorden. Een uitzondering hierop is een citaat dat onderdeel is van een wetenschappelijke tekst; in dat geval mag een citaat maximaal 1 alinea zijn, maar kan een enkele webpagina meer dan één keren worden geciteerd – dit met een maximum van tien citaties per keer. Neem contact op met Stichting NNID als  het nodig om een pagina vaker te citeren.

Logo van NNID

De meest gebruikelijke uitvoering van het logo van NNID staat hieronder. Deze uitvoering heeft een liggende vorm met de letters NNID in de kleur grijs en de tekst Nederlandse organisatie voor seksediversiteit in zwart. Deze versie is te downloaden als PDF-bestand en als high-res PNG-bestand.

PDF-bestand (vector)

Het PDF-bestand bevatten CMYK-kleurinformatie (Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)) en is specifiek bedoeld voor drukwerk en hoge-kwaliteit printers. Het is niet geschikt voor gebruik op het internet omdat daar RGB-kleurinformatie wordt gebruikt. PDF-bestanden zijn ook niet geschikt voor gebruik in combinatie met MS-Word en andere programma’s die het PDF-bestandsformaat niet (volledig) ondersteunen. Door het bestand te openen met Adobe Illustrator is het logo zonder verlies van kwaliteit te converteren naar tal van ander bestandsformaten en/of afmetingen.

PNG-bestand (bitmap)

Het PNG-bestand bevat 24-bits RGB-kleurinformatie (sRGB) en is geschikt voor het internet, video, en tekstverwerkers die het PDF-bestandsformaat niet (voldoende) ondersteunen. Het bestand heeft geen achtergrondkleur (’transparant’) waardoor het logo makkelijk over ander beeld kan worden afgebeeld. Het bestand heeft een breedte van 3000 pixels – dit is wellicht te groot voor veel webtoepassingen. De breedte kan worden aangepast met een programma zoals Adobe Photoshop.

Variaties

Van het logo zijn twintig variaties beschikbaar: vijf verschillende vormen, aangepast voor vier verschillende achtergrondkleuren. Alle variaties kunnen als PDF of PNG worden gedownload in een zip-bestand. Gebruik onderstaande matrix om te bepalen welke versie u het best kunt gebruiken – de aanduidingen tussen teksthaken worden in de bestandsnamen gebruikt. Onze voorkeur gaat uit naar de vorm [landscape payoff].