Geen derde sekse

In Australië is door een gerechtelijke uitspraak de facto een derde sekse ontstaan. NNID is daar geen voorstander van.