Stakeholders

Stakeholders zijn individuen of groepen die in positieve of negatieve zin invloed ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid voor intersekse. Dit is een beknopt en onvolledig overzicht van de organisaties met wie wij eerder al contact hebben gehad en waarvan vast staat dat zij een meer dan gemiddelde invloed hebben op het beleid voor intersekse.

Nederland

Art. 1 www

Het kenniscentrum discriminatie Nederland. Art. 1 is National Focal Point van de Fundamental Rights Agency.

COC Nederland www

COC Nederland is een van de weinige lhbti-organisaties in de wereld die beschikt over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

College voor de Rechten van de Mens www

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

DSD-behandelteams www

Artsen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van intersekse personen. Op de website van NNID staat een overzicht van DSD-behandelteams [URL].

Kinderombudsman www

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat.

Ministerie van BZK www

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig met het onderwerp grondwet.

Ministerie van OCW www

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen emancipatie en onderwijs.

Ministerie van V&J www

Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen discriminatie en wetgeving rondom gender en sekse.

Ministerie van VWS www

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen sport, medische ethiek, jeugd en zorg.

NNID www

Stichting NNID zet zich o.a. in voor gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen.

OII Nederland www

De Nederlandse afdeling van Organisation Intersex International. OII Nederland is een contactgroep voor intersekse personen en werkt op basis van mensenrechten.

Movisie www

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Patiëntenorganisaties www

Op de website van het NNID staat een (ongetwijfeld niet volledig) overzicht van organisaties [URL].

Rutgers www

Het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit. Komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, en WPF, World Population Foundation.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) www

Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor de emancipatie van trans personen en hun omgeving, met als doel een genderdiverse samenleving mogelijk te maken. NNID werkt waar mogelijk samen met TNN om gezamenlijke doelen te realiseren.

Internationaal

Amnesty International www

Amnesty International heeft in 2017 intersekserechten in Europa voortvarend opgepakt met een duidelijk rapport over de situatie in Denemarken en Duitsland.

Fundamental Rights Agency (FRA) www

European Union Agency for Fundamental Rights of Europees Agentschap voor de Grondrechten. De FRA voorziet de instellingen van de EU en de lidstaten van deskundig advies over een scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de grondrechten van de inwoners van de EU.

Europese Unie www

De Europese gemeenschap, of EU, is een economisch en politiek partnerschap van 28 landen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten.

Europees Parlement www

Beslissingen van het Europees Parlement hebben invloed op de 28 lidstaten van de EU. Het Europees Parlement heeft zich in resoluties uitgesproken tegen de ‘normaliserende’ behandeling van intersekse kinderen en voor opname van discriminatie op grond van geslachtskenmerken in antidiscriminatiewetgeving.

Human Rights Watch www

Human Rights Watch heeft 2017 samen met de Amerikaanse organisatie InterAct een rapport over intersekse gepubliceerd.

ILGA-Europe www

ILGA-Europe is de paraplu-organisatie voor 490 lhbti-organisaties in 45 Europese landen.

ILGA (World) www

ILGA, the international lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, is de koepel voor de zes regionale ILGA-organisaties. In totaal zijn meer dan 1200 organisaties uit 132 landen lid van ILGA. ILGA is gevestigd in Genève, Zwitserland, en is vaak actief bij de VN in Genève.

OII International www

OII werd in 2003 opgericht in Canada als Organisation Internationale des Intersexués. OII is een gedecentraliseerd netwerk dat geleid wordt door bestuurders van intersekseorganisaties uit Afrika, Australië, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika.

OII Europe www

OII Europe is de Europese parapluorganisatie voor op mensenrechten gebaseerde intersekseorganisaties.

Raad van Europa www

De 47 lidstaten, waaronder 28 die lid zijn van de Europese Gemeenschap, hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend, een verdrag dat bedoeld is om de mensenrechten, democratie en rechtsgang te beschermen. De Commissaris voor de Mensenrechten heeft in 2015 het rapport ‘Human Rights and Intersex People’ gepubliceerd [PDF]. Op dit rapport volgde in 2017 resolutie 2191(2017) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa waarin de lidstaten wordt geadviseerd de rechten van intersekse personen te respecteren [URL]. 

TGEU www

Transgender Europe is de parapluorganisatie voor Europese transorganisaties. TGEU heeft 105 lidorganisaties in 42 landen.

Verenigde Naties www

Nederland heeft van de Verenigde Naties al verschillende aanbevelingen ontvangen om de rechten van intersekse personen beter te beschermen [URL]. De verenigde Naties spelen een belangrijke rol bij het aanspreken van lidstaten op de schending van de mensenrechten van intersekse personen. Inmiddels is er een groot aantal VN-publicaties die regelmatig door de intersekseorganisaties geciteerd worden [PDF].

Comments

comments