Privacy

Privacy-regelement van de website NNID.nl

Vastleggen en verwerking van gegevens: Stichting NNID (NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit) gebruikt uw gegevens alleen voor de communicatie tussen NNID en u. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Reacties: Reacties onder artikelen worden vastgelegd op Facebook.com. NNID heeft geen invloed op wat daar met uw gegevens gebeurt. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u uw reacties ook versturen naar Miriam van der Have (miriam.vanderhave@nnid.nl). Relevante reacties zullen gepost worden met het Facebook-account van NNID, waarbij alleen uw voornaam zal worden vermeld. Gebruik van cookies: De website van NNID maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie ingevoerd op een webpagina, toegankelijk te maken voor een andere webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populariteit van webpagina’s. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.

Links: NNID is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar via externe links wordt verwezen.

Wijzigingen: NNID behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Stichting NNID ter attentie van Saskia de Jong (saskia.dejong@nnid.nl).

(versie 20180708)

Comments

comments