Andere intersekse organisaties

NNID hanteert een brede definitie van het begrip intersekse die gebaseerd is op de classificatie van het Chicago Consensus-document (PDF) zoals dat in 2006 is gepubliceerd. In 2006 waren intersekse en DSD in theorie nog synoniemen, maar in de loop van de tijd is DSD gaan staan voor de medische behandeling en intersekse voor de mensenrechten van intersekse personen. Mensen kunnen zelf bepalen of zij de term intersekse of DSD prefereren, of zelfs alleen de naam van hun diagnose gebruiken, maar per saldo duiden de verschillende termen dezelfde personen aan. NNID richt zich vrijwel geheel op de rechten van intersekse personen en gebruikt daarom bij voorkeur het woord intersekse.

Nederland

Bijniervereniging NVACP www

NVACP stond oorspronkelijk voor Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, maar is tegenwoordig actief onder de naam Bijniervereniging nvacp. Zowel Addison als Cushing valt op geen enkele manier onder intersekse of DSD. Op verzoek van de universiteiten van Nijmegen en Leiden heeft de NVACP in 1999 een werkgroep opgericht die opkomt voor patiënten met het Adreno Genitaal Syndroom (AGS, ookwel congenital adrenal hyperplasia of CAH).

COC Nederland www

COC Nederland of kortweg COC, opgericht in 1946, is een federatie van 20 COC-verenigingen die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (lhbti personen). Tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op 24 juni 2017 besloten de lidverenigingen unaniem de samenwerking met de interseksebeweging te versterken. Hierin wordt nauw samengewerkt met NNID.

COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti personen in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

DSDNederland www

DSDNederland (tot begin 2013 AISNederland) richtte zich voor de naamsverandering op vrouwen met het Androgeen Ongevoeligheid Syndroom en aanverwante condities. Tegelijk met de naamsverandering werd de vereniging opengesteld voor jongens met de diagnose 46,XY DSD. De letters DSD in de naam van de vereniging moeten worden gelezen als Differences of Sex Development. Op de website is veel informatie te vinden, vaak in de vorm van persoonlijke verhalen.

Onder 46,XY DSD vallen volgens de website van de vereniging de volgende diagnoses: androgeenongevoeligheid, xy gonadale dysgenesie (Syndroom van Swyer), leydigcelhypoplasie, ovotesticulaire DSD, en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase en 5 alpha-reductase deficiëntie.

Nederlandse Klinefelter Vereniging www

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) staat voor de belangen van jongens en mannen met het Klinefeltersyndroom alsook die van hun ouders en partners. Eén van de symptomen van het Klinefeltersyndroom is het extra X-chromosoom dat deze mannen hebben: 47, XXY.

NNID www email facebook twitter youtube

NNID is een Nederlandse intersekse-organisatie die opkomt voor de (mensen)rechten van intersekse personen in Nederland, Europa, en daarbuiten.

OII Nederland www

Organisation Intersex International – Nederland (OII Nederland) is de eerste Nederlandse contactgroep voor intersekse personen die strikt vanuit een mensenrechtenperspectief werkt. De contactgroep staat open voor alle intersekse personen, ongeacht het soort intersekse.

Stichting MRK Vrouwen www

De stichting MRK-Vrouwen is een belangenvereniging voor vrouwen die geboren zijn met het Mayer-Rokitansky-Küster-syndroom.

Trefpunt Hypospadie www email

Trefpunt Hypospadie is een particulier initiatief, gestart in 2002. De website biedt naast  informatie over hypospadie ook een forum voor mannen met hypospadie en ouders van kinderen met hypospadie.

Triple-X Syndroom Contactgroep www

Het Triple-X Syndroom is de volgens de Contactgroep Triple-X Syndroom de meest voorkomende chromosomenvariatie bij vrouwen. 1 op de 1000 meisjes wordt geboren met een extra X-chromosoom, maar dit blijft vaak onontdekt omdat er relatief weinig klachten optreden.

Turner Contact Nederland www

Turner Contact Nederland is de vereniging voor vrouwen met het syndroom van Turner. Bij dit syndroom hebben meisjes een afwijking aan een X-chromosoom of is een X-chromosoom aanwezig en ontbreekt een tweede geslachtschromosoom.

XYY Vereniging www

In 2003 is de XYY-vereniging opgehouden te bestaan en is de website verdergegaan als een ‘infopunt’. Volgens de website wordt 1 op de 1000 jongens geboren met een extra Y-chromosoom.

Erfocentrum www

Erfocentrum is geen patiëntenorganisatie, maar biedt voor patiënten en huisartsen bedoelde informatie over erfelijkheid. Voor de meeste DSD’s genoemd in het Chicago Consensus-document is informatie te vinden op de website erfelijkheid.nl onder het kopje ‘ziekten’: Adrenogenitaal syndroomAndrogeen Ongevoeligheid Syndroom , hypospadie, Klinefelter SyndroomKallman syndroomSyndroom van SwyerSyndroom van Turner, Triple-X syndroom, XXY syndroom.

Buitenland

Deze lijst met buitenlandse organisaties is verre van compleet. Een aantal van de vermelde organisaties zijn patiëntenorganisaties in de traditionele zin, de meeste juist niet, omdat ze tegen de medicalisering van intersekse zijn. Behalve organisaties die zich specifiek op intersekse richten, zijn ook mensenrechtenorganisaties en lhbti-organisaties met een programma voor intersekserechten opgenomen.

Accord Aliance www

Accord Alliance is een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor een betere communicatie tussen artsen en mensen met een DSD (het woord intersekse wordt niet gebruikt). De organisatie is opgericht door Bo Laurent, beter bekend als Cheryl Chase, de oprichtster van Intersex Society of North America (de eerste activistische organisatie voor intersekse personen). Van de website zijn twee boeken te downloaden die voor artsen en ouders de praktische implementatie vormen van het Chicago Concensus-document.

AIS-DSD Support Group www

AIS-DSD Support Group is de Amerikaanse tegenhanger van DSDNederland. De Amerikaanse organisatie heeft tijdens de bijeenkomst van 2013 voor het eerst een programma voor mannen met een DSD opgezet. In 2012 was er al een programma voor mensen met het Adreno Genitaal Syndroom.

AIS Support Group www

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group is een Engelse lotgenotenorganisatie die openstaat voor vrouwen met het androgeen ongevoeligheid syndroom en aanverwante condities. Op de website is veel (vaak medische gerelateerde) informatie te vinden, inclusief wetenschappelijke artikelen. Veel pagina’s zijn al geruime tijd niet meer bijgewerkt maar de pagina AIS in Articles/Books bevat veel verwijzingen naar recente bronnen.

AIS Support Group Australia Inc. www

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group Australia is o.a. bekend omdat oud-voorzitter Tony Briffa de eerste intersekse burgemeester ter wereld was.

Ação Pela Identidade (API) www facebook

API is een Portugeese organisatie met een door intersekse personen geleid intersekseproject.

Association of Russian Intersex-People (ARSI) www facebook

ARSI is een organisatie voor Russisch-sprekende intersekse personen.

Amnesty International www

Amnesty International is een mensenrechtenorganisatie. In 2017 heeft Amnesty een rapport over de schening van de rechten van intersekse personen in Duitsland en Denemarken gepubliceerd.

AXYS www

AXYS is een Amerikaanse groep die zich tot doel stelt mensen met een of meer extra X en/of Y chromosomen en hun families een vollediger en productiever leven te leiden.

Beautiful You MRKH Foundation www facebook

De Beautiful You MRKH Foundation zet zich in om samen met artsen aandacht te vragen voor MRKH.

Bilitis Resource Center Foundation www

Bilitis is een stichting in Bulgarije en heeft een door intersekse personen geleid intersekseproject.

Blue Diamond Society www

De Blue Diamond Society in Nepal heeft een door intersekse personen geleid intersekseproject. Met financiële steun van de United Nations Development Programme organiseerde de de Blie Diamond Society in 2016 de eerste intersekse bijeenkomst in Nepal. Hieraan namen 13 intersekse personen deel.

Brújula Intersexual www email facebook twitter

Brújula Intersexual is een in 2013 opgerichte Mexicaanse vrijwilligersorganisatie voor intersekse personen die zicht richt op de mensenrechten en lichamelijke autonomie van intersekse personen.

Collectif Intersexes et Allié.e.s www

Collectif Intersexes et Allié.e.s. is eind 2016 opgericht en richt zicht op het Franse grondgebied.

Human Rights Watch www facebook twitter youtube

Human Rights Watch is een mensenrechtenorganisatie. Nederlander Boris Dittrich is program director voor het LGBTI-programma van HRW. In 2017 heeft HRW samen met Interact over intersekse in de VS gepubliceerd.

ILGA www twitter

ILGA staat voor International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (de doelgroepen B, T en I zijn later toegevoegd). Mensenrechtenorganisatie ILGA is een paraplu-organisatie voor meer dan 1200 organisaties uit 132 landen die werkt aan de gelijkheid van LHBTI personen en hun bevrijding van alle vormen van discriminatie. ILGA probeert dat doel te bereiken door wereldwijde samenwerking en ondersteuning van de leden. In 2008 werd ‘intersex’ aan de naam toegevoegd.

ILGA-Europe  www facebook twitter

ILGA-Europe is de Europese regio van ILGA en heeft 490 lidorganisaties in 45 Europese landen.

Interact Advocates for Intersex Youth www email facebook twitter youtube

Interact Advocates for Intersex Youth is geen patiënten- of lotgenotenvereniging maar een organisatie die zich inzet voor de rechten van intersekse mensen. In 2013 heeft deze organisatie samen met The Southern Poverty Law Center een opzienbarende rechtszaak aangespannen tegen het ziekenhuis en de behandelaars van een 8-jarige jongen .

Interface Project www facebook

Het Interface Project maakt intersekse personen zichtbaar door video’s met ervaringsverhalen op het internet te publiceren.

Intersex Belgium www

Intersex Belgium is een Belgische intersekseorganisatie in oprichting.

Intersex Iceland www email

Intersex Iceland is een IJslandse intersekseorganisatie.

Intersex Danmark www email

Intersex Danmark is een Deense intersekseorganisatie.

Intersex Russia www facebook

Intersex Russia is een Russische intersekseorganisatie in Moskou.

Intersex Persons Society of Kenya www facebook twitterwww

Intersex Persons Society of Kenya (IPKS) is een intersekseorganisatie in Republiek Kenia.

Intersex Trust Aotearoa New Zealand (ITANZ) www

Intersex UK facebook

Intersex UK is een intersekseorganisatie in het Verenigd Koninkrijk.

Intersexioni www

Intersexioni is een in 2013 opgericht collectief van activisten en onderzoekers in Italië. De organisatie richt zich op

  • ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de intersectionaliteit van ongelijkheid naar geslacht, etniciteit en sociale klasse;
  • de verwevenheid van seksisme, racisme en klassisme;
  • gendergerelateerd geweld, pesten en homofobie;
  • de rechten van intersekse personen;
  • de rechten van seksuele minderheden, homo’s en transgender personen;
  • de moderne familie, homo- en transouderschap.

Intersexuelle Menschen e.V. www

Intersexuelle Menschen e.V. is een sterk activistische groep die in 2004 is voortgekomen uit de Duitse lotgenotenorganisatie XY-Frauen en die zich, zoals de naam al aangeeft, richt op een bredere groep intersekse personen.

ISNA www

De Intersex Society of North America was de eerste organisatie die openlijk opkwam voor de belangen van intersekse personen. Inmiddels is de organisatie niet meer actief. De informatie op de website is nog steeds toegankelijk, maar dikwijls niet meer up-to-date. Oprichtster Bo Laurent, toen werkend onder de naam Cheryl Chase, werkt nu voor Accord Alliance.

Klinefelter Syndrome Association UK www

De Klinefelter Syndrome Association (KSA) is opgericht in 1990. KSA UK is een actieve patiëntenorganisatie

MRKH Organization, Inc. www

MRKH Organization, Inc. is een groep voor vrouwen met het Mayer Rokitansky Kuster Hauser Syndrome. Op de website is weinig activiteiten te bespeuren.

OII  www www www www www www www www www www www

OII staat voor Organisation Intersex International. Het op politiek gerichte OII is de grootste organisatie voor intersekse personen. OII verwerpt het acroniem DSD omdat dit een medicalisering van intersekse personen is. OII is actief in Europa, Noord Amerika, Azië, en Australië. OII Europe is een paraplu-organisatie met 17 lidorganisaties.

 

OutRight Action International www

Outright Action International is een Amerikaanse non-gouvernementale lhbtiq-organisatie met ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties. Als organisator van de UN Advocacy Week heeft OutRight de afgelopen jaren intersekse regelmatig onder de aandacht gebracht bij de VN.

Plattform Intersex Österreich www

Plattform Intersex Österreich is een onafhankelijk netwerk dat bestaat uit VIMÖ (Verein Intersexuelle Menschen Österreich), NGO’s, wetenschappers en activisten.

SIPD Uganda www

SIPD Uganda creëert bewustwording over intersekse en werkt aan een meer open, tolerante en ondersteunende samenleving ten opzichte van intersekse kinderen en volwassenen; en pleit voor bescherming, welzijn en respect voor de mensenrechten van al deze personen in Oeganda.

TransInterQueer e.V. www facebook

Duitse organisatie voor trans en intersekse personen met een door intersekse personen geleid intersekseproject.

Trasek www

Finse organisatie voor trans- en intersekserechten met een door intersekse personen geleid intersekseproject.

Verein Interseksueller Menschen Österreich / OII Austria www

De Verein Intersexuelle Menschen Österreich is opgericht in februari 2014 en heeft tot doel kwaliteit van leven van intersekse mensen in Oostenrijk te verbeteren. 

XY-Frauen www

XY-Frauen is een Duitse ‘Selbsthilfegruppe’ die zich op ongeveer dezelfde groepen richt als DSDNederland. Naast lotgenotencontact, richt XY-Frauen zich ook op politieke doelen.

XY Spectrum www

XY Spectrum is een startende intersekseorganisatie in Servië. De organisatie heeft nog geen eigen website.

Zwischengeschlecht.info www

Zwischengeschlecht is een Zwitserse actiegroep die zich sterk afzet tegen chirurgisch ingrijpen bij intersekse kinderen. Zwischengeslecht verwerpt het acroniem DSD omdat dit een medicalisering van intersekse personen is.

 

Comments

comments