Beveiligd: Vacature:
Beleidsmedewerker Internationaal

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Vacature:
Beleidsmedewerker Binnenland

Stichting NNID zet zich sinds 2013 in voor de gelijke rechten voor intersekse personen in Nederland en ook daarbuiten. We zijn de eerste Nederlandse non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich richt op verbetering van de maatschappelijke positie van intersekse personen. Om dat doel te realiseren werken we nauw samen met Nederlandse organisaties die betrokken zijn bij […]