Hoe om te gaan met kinderen van wie het geslacht onduidelijk is

De Volkskrant: Kinderen die worden geboren met een afwijking in de geslachtskenmerken worden vaak al op jonge leeftijd geopereerd zodat ze ‘gewone’ jongens of meisjes worden. Maar moet daarmee niet worden gewacht tot ze oud genoeg zijn om zelf te beslissen? Dit is de gehele en ongewijzigde versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in de Volkskrant. Hierin staan meningen en begrippen die niet perse door NNID worden ondersteund.

Raad van Europa kiest voor intersekserechten

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa  heeft in een resolutie opgeroepen een einde te maken aan de non-consensuele onnodige ‘normaliserende’ medische behandeling van intersekse kinderen.

Intersekse en sport

Als het aan het IOC, NOC en IAAF ligt, moeten sportsters met een testosteronniveau dat in het ‘mannelijk bereik’ ligt verplicht een medische behandeling ondergaan voordat zij weer mogen meedoen aan de vrouwencompetitie. Lees hier het standpunt van NNID.

Jongetje of meisje? Wie bepaalt dat eigenlijk?

Vinger aan de Pols / Hoe is het nu? zond op 13 januari 2015 een documentaire uit over het Palestijnse jongetje Hilmi dat na een operatie in Nederland het meisje Heleentje werd en nu, als volwassene, David is. Gastauteurs Tineke Abma en Margriet van Heesch hebben naar de uitzending gekeken.

In gesprek met Betsy Driver (Bodies Like Ours)

Wil je weten wat de intersekse-gemeenschap bezighoudt? Dan is deze video een goed begin. Betsy Driver vertelt hoe belangrijk het is andere mensen met een intersekseconditie/DSD te ontmoeten, hoe artsen chirurgie gebruiken om kinderen te ‘normaliseren’ en wat volgens haar het gezamenlijke doel van de intersekse-gemeenschap is.

Intersex Pre-conference 2014 in Riga

Een dag voordat de ILGA Europe Annual Conference 2014 in Riga (Letland) begon, hebben acht Europese intersekse-organisaties gekeken hoe de eisen uit de Verklaring van Malta kunnen worden omgezet naar naar concrete doelen.

Artsen tegen cosmetische chirurgie bij intersekse/DSD

Zowel uit Duitsland als uit de Verenigde Staten komen berichten dat de weerstand tegen vroeg chirurgisch ingrijpen bij kinderen met een intersekse-conditie/DSD ook onder artsen groeit.

Derde Internationale Intersekse Forum

Van 29 november tot 1 december 2013 vond in Valetta (Malta) het Third International Intersex Forum plaats. Tijdens het forum werkten 34 vertegenwoordigers van 30 intersekse-organisaties uit de hele wereld aan een gezamenlijke verklaring. Voor NNID namen Miriam van der Have en Inge Intven deel aan deze conferentie.

Geboorteakten kun je wijzigen, chirurgie is voor altijd

Gastauteur Elizabeth Reis vindt dat we niet te enthousiast moeten zijn over de nieuwe aanduiding ‘onbepaald’ in de Duitse geboorteakten. Omdat de categorie een verplichte aanduiding is voor baby’s met ambigue genitaliën, doet de wet misschien meer kwaad dan goed.

Australië wegwijzer voor intersekse

Gastauteur Morgan Carpenter uit Australië vindt dat onze levens worden gemedicaliseerd, en onze stem zelden gehoord. De recente wijziging van de wet geslachtsdiscriminatie is een enorme aanwinst voor ons allemaal, maar er blijven een aantal fundamentele zaken die nog opgelost moeten worde.