ANBI

Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) is een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken.

De overheid vereist van organisaties met een ANBI-status dat een aantal gegevens op de website gepubliceerd moeten worden. Deze pagina is louter bedoeld om aan die eis te voldoen:

  • Naam: Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID)
  • RSIN/fiscaal nummer:  8530 13 433
  • Post- en bezoekgegevens
  • Doel, functies en bestuurders
  • Hoofdlijnen beleidsplan
  • Onkosten vergoeding en vacatiegeld bestuurders: geen van de bestuurders ontvangt op dit moment een vergoeding. Dit verandert, binnen de grenzen van de ANBI-voorschriften, als subsidie wordt verkregen of op andere wijze fondsen beschikbaar komen.
  • Beloning directie: de directie ontvangt op dit moment geen financiële beloning. Dit verandert als subsidie wordt verkregen of op andere wijze fondsen beschikbaar komen.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze website en de Facebook-pagina.
  • Financiële verantwoording: dit is nog niet aan de orde.

Comments

comments