ANBI

Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken.

De overheid vereist van organisaties met een ANBI-status dat een aantal gegevens op de website gepubliceerd moeten worden. Deze pagina is louter bedoeld om aan die eis te voldoen:

  • Naam: Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID)
  • RSIN/fiscaal nummer:  8530 13 433
  • Post- en bezoekgegevens
  • Doel, functies en bestuurders
  • Hoofdlijnen beleidsplan
  • Onkosten vergoeding en vacatiegeld bestuurders: de bestuurders ontvangen op dit moment geen vacatiegeld. Onkosten gemaakt in Nederland worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten. Voor onkosten gemaakt in het buitenland geldt een per diem volgens de ‘Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland’ zoals vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Beloning directie: medewerkers in dienst van Stichting NNID worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze website en de Facebook-pagina.
  • Financiële verantwoording: dit is nog niet aan de orde.

Comments

comments