Australië wegwijzer voor intersekse

Gastauteur Morgan Carpenter uit Australië vindt dat onze levens worden gemedicaliseerd, en onze stem zelden gehoord. De recente wijziging van de wet geslachtsdiscriminatie is een enorme aanwinst voor ons allemaal.

In Australië is veel gaande op het gebied van intersekse. Onlangs accepteerde de Australische Senaat intersekse-inclusieve antidiscriminatiewetgeving (de sex discrimination amendment bill) – en de procureur-generaal publiceerde de Commonwealth richtlijnen voor erkenning van geslacht en gender.

Dit komt doordat de overheid zich inzet voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) integratie, ondanks dat de publieke belangstelling voor intersekse laag blijft.

Beeldvorming

Weet je, onze levens zijn gemedicaliseerd en onze stem wordt zelden gehoord. Hoe beperkt het begrip is, werd recentelijk weer duidelijk toen een persagentschap wereldwijd publiceerdeMan uit Hong Kong, komt er na 66 jaar achter dat hij vrouw is. Door zijn opmerkelijk late ontdekking werd hij een nieuwsbericht en een freak show. De man had een opgezwollen buik en bleek een eierstok cyste te hebben, plus adreno genitaal syndroom (“dat haar het uiterlijk van een man gaf“) én het syndroom van Turner (geen volledig tweede geslachtschromosoom), “waardoor hij per definitie een vrouw is”.

Hon Kong Man, 66, With Swollen Stomach, DIscovers He Is A Woman After Docters Reveal He Has Turner Syndrome

In werkelijkheid is hij een intersekse-man. Zijn zeldzame combinatie van diagnoses maken hem een ‘intrigerende’ casus. Het merendeel van het medische onderzoek naar intersekse betreft casusbeschrijvingen. Zoals hoogleraar bio-ethiek  Alice Dreger heeft aangetoond, is een deel zelfs vervalst.

Artsen zeggen dat hij besloot  ‘zichzelf als man te blijven beschouwen’ (uiteraard), ondanks dat in de pers veelvuldig wordt beweerd dat hij in werkelijkheid een vrouw is. De twijfel die door zijn intersekse-status wordt veroorzaakt, is belangrijker dan zijn man-zijn die blijkt uit de geslachtstoekenning bij zijn geboorte, identiteitsdocumenten, opvoeding, socialisatie, baard, penis en zelfidentificatie.

Queer-lichamen

Intersekse-personen hebben queer-lichamen. Wij laten zien dat een binair wereldbeeld niet klopt. Een aantal van ons heeft ook een queer-identiteit, die wordt ingegeven door onze belichaming. Daarom is intersekse een apart onderdeel van de Australische wet tegen discriminatie op grond van geslacht. Het gaat niet om seksuele voorkeur of genderidentiteit – onze seksuele voorkeur en genderidentiteit is net zo divers als bij ieder ander. Het is niet, zoals een minderheid in de coalitie in een amendement suggereerde, een kwestie van ‘seksuele identiteit’. Het gaat om aangeboren fysieke geslachtskenmerken en over de homofobie of misogynie die wij dikwijls meemaken.

Eind 2012 stond nog in het voorstel van de [Australische] mensenrechten- en anti-discriminatiewet dat intersekse een genderidentiteit was en dat bescherming tegen discriminatie voor intersekse-personen alleen mogelijk zou zijn als zij zich ‘echt’ als man óf vrouw identificeren. Daarmee werden zij die het meest duidelijk verschillen, de meest kwetsbare onder ons, maar ook de ‘niet-binaire’ trans personen, uitgesloten. De wettekst die nu door de Senaat is goedgekeurd, erkent de biologische basis van intersekse en beschermt ons allemaal. De wet wordt breed door de partijen gesteund en is een unicum in de wereld.

Discriminatie heeft invloed op onze kansen op werk, gezondheidszorg, scholing en interpersoonlijke relaties. De wetgeving zal daarom echt helpen. Tegelijkertijd erkennen de nieuwe federale richtlijnen voor geslacht- en gendererkenning onze diversiteit. Een aantal intersekse-volwassenen in Victoria heeft al tien jaar lang een ‘niet-specifiek’ geboortecertificaat. Paspoorten met een X als geslachtsaanduiding bestaan ook al zo lang en de huidige regering heeft toegang daartoe in 2011 veel eenvoudiger gemaakt. Nu gaat die keuze beschikbaar komen bij alle federale diensten.

Het getoonde leiderschap van de Australische regering wordt gewaardeerd. De raadplegingen, het luisteren en het handelen van de regering zijn een felicitatie waard.

Fundamentele zaken

Maar er blijven een aantal fundamentele zaken die nog opgelost moeten worden.

Op de genitaliën van intersekse-kinderen wordt nog steeds onnodige cosmetische chirurgie uitgevoerd. Deze chirurgie heeft tot doel de huwbaarheid en vooruitzichten te verbeteren maar leidt tot  levenslang medicijngebruik. De man in Hong Kong zou, als hij vandaag in Australië zijn geboren, als vrouw worden opgevoed en ‘therapeutische’ operaties ondergaan, inclusief clitorisreductie, om er vrouwelijk uit te zien. Dat zou gebeuren voordat er enig zicht zou zijn op zijn toekomstige genderidentiteit en ondanks wetenschappelijk onderzoek dat, onafhankelijk van de toegekende geslachtsidentiteit, de slechte resultaten van de chirurgie aantoont.

Maar er blijven een aantal fundamentele zaken die nog opgelost moeten worden.

Onlangs werd in de Verenigde Staten een baanbrekende rechtszaak [over onvrijwillige verwijdering van testes] gestart die we met interesse volgen. En de opperrechter van het Australische family court, refereerde dit jaar aan een van haar eigen rechtszaken met een kind met adrenogenitaal syndroom (AGS). De adolescent, opgevoed als meisje en als kind onderworpen aan een clitorectomie, was suïcidaal. De rechtszaak had tot doel het juridische geslacht van het kind te wijzigen in mannelijk. Het gerechtshof keurde dit goed, maar ook zijn sterilisatie. Er was geen medische noodzaak voor de sterilisatie – die diende alleen om zijn lichaam in overeenstemming te brengen met het juridische geslacht.

Binnen afzienbare tijd wordt in Australië het resultaat van een Senaat-onderzoek naar onvrijwillige sterilisatie gepubliceerd.

Ook in deze zaken hebben we leiderschap nodig, net als autonomie over onze lichamen.

Morgan CarpenterMorgan Carpenter is secretaris van OII Australia, een internationale organisatie die opkomt voor de belangen van intersekse personen. Hij werkt als onderzoeker en fotograaf. Morgan schrijft over intersekse-belangen en Twittert via @oiiaustralia.

Deze tekst is vertaald en gepubliceerd met toestemming van de auteur.

Bijdragen van gastauteurs zijn bedoeld om de discussie over vragen met betrekking tot intersekse op gang te brengen en weerspiegelen niet automatisch de standpunten van NNID.

Comments

comments