Geen derde sekse

Eind mei deed het Australische gerechtshof een uitspraak waardoor naast ‘male’ en ‘female’ voortaan ook ‘non-specified’ mag worden ingevuld op geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes.Hiermee is de facto een derde sekse ontstaan. NNID is geen voorstander van een derde hokje, want het enige doel van het registreren van verschillen, is het anders behandelen van mensen met die verschillen.

De enige juiste oplossing is het stoppen met het registreren van het geslacht door de overheid. Als er geen verschil meer bestaat tussen de rechtspositie van mannen en vrouwen hoeft een overheid het geslacht niet meer te registreren. Als het geslacht wel wordt geregistreerd, is er blijkbaar iemand die mannen en vrouwen toch geen gelijke rechtspositie gunt.

Meer weten? Lees dan de volgende pagina’s:

  • Hanneke Felten heeft een uitstekend artikel geschreven waarin wordt uitgelegd waarom geslachtsregistratie door de overheid kan worden afgeschaft: Geslachtsregistratie heeft weinig nut meer.
  • Op Wikipedia is meer informatie te vinden over de persoon die de rechtszaak in Australië had aangespannen: Norrie_May-Welby.
(Foto: R D´Lucca - Caracas, Venezuela - 1994)

In India vormen de Hijras van oudsher een derde sekse. Hun leefomstandigheden worden in de westerse media dikwijls beter voorgedaan de ze in werkelijkheid zijn. (Foto: R D´Lucca – Caracas, Venezuela – 1994)

Comments

comments